Aristel

Telekomunikační společnost Aristel nás požádala o vytvoření své značky. Vlastníkem společnosti je firma Konektel, pro kterou jsme realizovali novou Corporate Identity, a z log mělo být poznat, že společnosti patří k sobě. Jak se nám to povedlo můžete posoudit sami ve složce Konektel.

logotyp
Logotyp Aristel
Logotyp Aristel
Podívejte se také…